„Která tvář na obrázku je šťastnější“: Volba prozradí vše o vašem myšlení

Existuje teorie, že každý člověk při myšlení používá jednu hemisféru více. Obě hemisféry přenášejí různé informace.

Jestli u člověka dominuje „pravá hemisféra“, má rozvinutější intuici, tvořivost, ohleduplnost a subjektivitu.

V případě levé hemisféry, jste zase naopak spíše praktický typ člověka, který všechno dělá tak nějak logicky.

Máte dominantní levou nebo pravou hemisféru?

Zdroj: inlviv.in.ua

Tento test vám pomůže zjistit. Vyberte si tvář, která se vám zdá šťastná. Pak si přečtěte, co to znamená.

Pokud zvolíte „A“ (levá tvář), dominuje u vás levá hemisféra.

Předpokládá se, že levá strana mozku je sledovatelem úkolů souvisejících s logickým, lingvistickým a analytickým myšlením.

Zdroj: inlviv.in.ua

Ti, u kterých dominuje levá hemisféra mozku, mají větší šanci uspět v oblastech jako:

– ingvistika;

– logika;

– kritické myšlení;

– čísla.

Pokud zvolíte „B“ (pravá tvář) – dominuje u vás pravá hemisféra.

Ti lidé, u kterých dominuje pravá hemisféra, lépe zvládají expresivní a kreativní úkoly.

Zdroj: inlviv.in.ua

Schopnosti spojené s pravou stranou mozku patří:

– rozpoznávání obličejů;

– vyjádření emocí;

– hudba;

– čtení emocí;

– barva;

-fantazie;

-intuice;

-tvořivost.

Share