Jak rozeznat osobnost podle zubů: přední řezáky odhalí povahu

Ukažte mi své zuby a řeknu Vám, kdo jste. Od této chvíle už ani nemusíte s někým mluvit, abyste se něco dozvěděli o jeho osobnosti. Podívejte na jeho přední řezáky, když bude mluvit nebo se usmívat.

Zdroj: headinsider.net

Jak rozeznat osobnost podle předních zubů?

Zdroj: headinsider.net

Hranaté řezáky

Když jsou vaše dva přední zuby hranaté, jste pravděpodobně klidný člověk, který dokáže ovládat své emoce.

Zdroj: headinsider.net

Oválné řezáky

Tento tvar je ukazatelem umělecké a tvůrčí osobnosti. Kromě toho, jsou pro Vás důležité detaily a víte, že malé věci často mění situací. Jste také citliví a můžete rychle pochopit, co cítí ostatní lidí. Někdy máte chybné myšlenky a může být pro Vás těžké se soustředit.

Trojúhelníkové řezáky

Jste velmi optimistický, bezstarostný a dynamický člověk. Máte rádi společnost ostatních lidí a rychle navazujete přátelství. Nicméně, často se můžete obávat osamělosti.

Zdroj: headinsider.net

Obdélníkové řezáky

Pokud mají vaše přední dva zuby obdélníkový tvar, pák máte povahu šéfa.

Jste vůdčí osobnost a můžete se rychle rozhodovat. Následujete své životní cíle hodně odhodlaně. Můžete však být občas soustředěny na sebe, a proto Vás ostatní lidí mohou občas vnímat jako egoistu.

Jste překvapený? Jak je vidět, že zuby mohou prozradit nejen to, jestli se ně pečuje, ale tak nám mohou říct o mnoho více.

Tyto čtyři typy odpovídají čtyřem „povahám“ popsaným starořeckým otcem medicíny Hippokratem, který údajně vyvinul tuto teorii.

Zkuste ji uplatnit na své přátele a zjistíte, jestli opravdu funguje!

Share