Medvědice nemohla zachránit mláďata ze studené vody: Ale poblíž byli rybáři a pustili se do záchrany

Během chladného počasí se mnoho zvířat snaží překonat jezero, dokud ono nezmrzne. Medvědice se svými dvěma mláďaty udělala totéž.

Trojice plavala sebevědomě k protilehlému břehu, ale uprostřed jezera začala medvídci zaostávat za matkou.

Zdroj: youtube.com

Nedaleko procházela rybářská loď a rybáři si hned všimli, že se dvě mláďata snaží udržet nad vodou.

Až po chvilce si uvědomila, že její mláďata zůstala daleko za sebou. Ale vrátit se za ním neměla sílu.

Rybáři se rozhodli zamířit k medvědům. Poté, co připluli k zvířatům, se mohli ujistit, že dvě mláďata jsou již téměř vyčerpaná a silně vyděšená.

Zdroj: youtube.com

Původně je muži chtěli vytáhnout z vody, ale když se k nim přiblížili na lodi, uviděli, jak na břehu medvědice začala být nervózní a chodila ze strany na stranu a pozorovala loď.

Muži museli chvíli počkat, až se medvědice trochu zklidní a půjde o něco dál. A teprve poté podnikli první pokus o záchranu mláďat.

Jakmile se muži dostali k ním, aby je dostali z vody, 1 medvěd okamžitě se uchytil za loď, ale už neměl sílu vylézt na ni. Rybáři však doufali v to, že oni sami zalezou ke svým spasitelům na loď, ale jejích plán se nevydal.

Zdroj: youtube.com

Nejlepším řešením v té době bylo pokusit se je chytit velkou síti na ryby.

Pár pokusů a společné úsilí a 1 mládě se ocitlo na lodi. Rybáři se velmi obávali, že během záchranné operace druhého medvěda začne první panikařit a běhat po člunu, což by všem výrazně zkomplikovalo záchrannou akci. Ale ten se choval klidně.

Zdroj: youtube.com

Když se druhý medvěd ocitl na palubě, začali rybáři přemýšlet, jak je nyní dostat zpět na břeh? Pokud se totiž přiblíží k matce mláďat, okamžitě je napadne. Nechtěli riskovat.

Zatímco přemýšleli, jak postupovat, museli na mláďata obléknout teplé věcí. Protože se nepřestali třást.

Muži pochopili, že tak dlouho nemůže trvat. Nemohli se vrátit domů se dvěma malými medvědy. A také nechtěli být večeří jejich matky.

Zdroj: youtube.com

Po chvíli přemýšlení se rozhodli plavat podél břehu. Dokud se jejich matka neukryje z dohledu a již tehdy rychle vysadí mláďata na břeh.

Tak to udělali. Mláďata byla tak vyčerpaná, že ani se nějak nebránili svým spasitelům.

Po vyplavení muže ještě chvíli pozorovali za medvědi.

Až do okamžiku, kdy viděli, že jejich matka se s nimi znovu setkala, v klidu si odplavali domu.

Zdroj: youtube.com

Share