Ministr Plaga přemýšlí o distančním studiu mimo krizové situace: plánuje vyzkoušet , jak to může fungovat

Ministerstvo školství plánuje vyzkoušet ve druhém pololetí školního roku, jak může fungovat distanční výuka jako součást běžného vzdělání.

Ředitelé škol sice podporují dálkovou výuku během krizových situací, ale považují ji za neúčinnou za běžných podmínek.

Zdroj: ihned.cz

Dle ministra Roberta Plagy přípravy zkoušky by měly být ukončený ke konci tohoto roku. Ministerstvo si chce vyzkoušet distanční výuku nejen během krizové situace, ale i v běžném provozu.

Ověřovat se nový systém bude ve vybraných školách v různých regionech. Zkouška by měla proběhnout ve druhém pololetí.

Zdroj: aktualne.cz

Většina ředitelů škol však pochybují o tom, že distanční výuka bude účinná mimo krizové situace.

Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý říká, že se celý systém musí promyslet a nic neuspěchat.

zdroj: barrandov.cz

Černý také dodal, že minulý návrh poslanců nebyl schválen, protože nebyl dostatečně prodiskutován. Ten právě zrovnoprávňoval distanční výuku s prezenční.

Šéf asociace dodává, že se takovému způsobu výuky nebrání, a pokud se ukáže, že je účinná, bude to krok kupředu.

Zdroj: denik.cz

Distanční studium by mohlo pomoct dětem, které nemohou do školy jezdit kvůli zdravotním potížím a musí studovat individuálně.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky Renata Schejbalová si myslí, že distanční studium nebude mít žádné výhody a je to prý krajní možnost.

Zdroj: ihned.cz

Schejbalová dodala, že dětí potřebují mít sociální kontakt, a navíc ve třídě učitel pozná, když žák něčemu nerozumí.

Ministr Plaga zatím odmítl říct, jakou část výuky bude tvořit dálkové studium. To se musí určit až během zkoušek.

Zdroj: denik.cz

Share