„Průměrná hrubá mzda v Česku překonala 34 tisíc korun“: polepšili si státní zaměstnance a výdaje na jejich platy byly zvýšeny přes 22 miliardy korun

Minulý rok si polepšili státní zaměstnance.

Výdaje na jejich platy byly zvýšeny přes 22 miliardy korun.

.

Ve srovnání s rokem 2017 toto číslo je dokonce 43 miliardy.

Průměrný plat státních zaměstnanců činil 37 061 Kč a hrubá mzda tak vzrostla téměř o deset procent.

Průměrná hrubá mzda se v Česku dostala na úroveň 34 125 Kč a je o téměř tři tisíce nižší než ve státní sféře.

.

Státní sektor tím pádem ukázal, že platy jsou o 8,6 % procenta vyšší než průměr po cele republice.

Projevil se i rychlejší růst.

Vláda považuje dynamiku růstu platů za přiměřenou.

Vláda rovněž uvádí, že vyšší platy státních zaměstnanců jsou ovlivněny větším počtem vysokoškoláků nebo vyšší průměrnou délkou praxe.

.

Nižší jsou ale platy v regionálním školství.

Průměrný plat v tomto sektoru činil 33 715 Kč.

Přibližně o deset tisíc si polepšili státní zástupce a odvozené profese.

Průměrně si přišli na 118 497 Kč měsíčně.

.

Růst platů minulý rok byl především ovlivněn zvýšením objemu peněz na platy učitelům o 15 %.

Pro ostatní zaměstnance to bylo 6 %.

Platy úředníků se zvýšili o šest procent a průměrně dostávali 37 364 Kč.

.

Podobný růst byl i u vojáků a bezpečnostních sborů.

Průměrný plat zde činil téměř 45 tisíc korun.

Počet státních zaměstnanců se také zvýšil, a to téměř o 9 tisíc a celkový jejich počet byl 449 016 zaměstnanců.

.

Přibylo například policistů nebo hasičů.

V tomto roce se v rozpočtu také počítalo s růstem platů státních zaměstnanců, a to průměrně o 2 379 Kč.

Průměrná hrubá mzda by v tomto případě činila 38 285 Kč.

.

Share