Důchodci, kteří mají stabilní příjmy, rouškovné tolik nepotřebují: Průzkum ukázal, že podporu více potřebují chudé rodiny s dětmi a lidé, kteří přišli o práci

Sociologická agentura PAQ Research připravila studii, která ukazuje, že tzv. „rouškovné“ by nejvíce potřebovali chudší domácnosti s dětmi a lidé, kteří přišli o příjmy kvůli během karantény. Důchodci naopak měli stabilní příjmy a podporu tolik nepotřebují.

Zdroj: echo24.cz

Jedná se o příspěvek, který vláda chce rozdat penzistům. Nakonec bylo rozhodnuto, že jednorázový příspěvek bude činit 5000 Kč. Nyní se návrhem bude zabývat Parlament.

Finanční dárek by měl kompenzovat seniorům náklady, které byly spojeny s koronavirovou krizí. Výzkum ale ukazuje, že důchodci měli stálý příjem a krize zasáhla jiné vrstvy obyvatelstva.

Autoři studie uvádějí, že by bylo efektivnější směrovat peníze chudším rodinám a lidém, kteří nemohli pracovat v době karantény.

Výzkum probíhal v polovině srpna a agentura se ptala lidi, jak by využili částku 5000 nebo 15 000 Kč.

Zdroj: irozhlas.cz

Chudé rodiny nebo lidé, kteří přišli o práci by využili většinu částky na aktuální potřeby, zaplacení úvěrů či na nákupy. Celkem by utratili průměrně 78 %.

Bohatší lidé a důchodci by utratili méně a více než polovinu z této částky uspořili.

Také 22 % respondentů řekli, že kvůli koronakrizi chtějí šetřit na spotřebě. Mezi důchodci toto číslo je ještě nižší – pouze 18 %.

Naopak polovina lidí bude šetřit na spotřebě, kterým byl redukován plat a třetina, kdo přišel o práci. Šetřit bude také téměř třetina rodin, která nedosahuje na průměrnou mzdu a podobná situace je i mezi rodinami s dětmi.

Share