První zvíře, které člověk spatří na obrázku, prozradí, jaká je ve skutečnosti jeho povaha

Jednoduchý vizuální test pomůže ocharakterizovat vaši osobnost.

Psychobiolog a držitel Nobelovy ceny Roger W. Sperry, zjistil, že obě hemisféry mozku, levá a pravá, fungují odlišně a způsob, jakým přemýšlíte, závisí na tom, která z nich u vás je dominantní.

Na základě jeho výzkumu existuje mnoho testů, které mohou určit váš typ myšlení i vaše osobnostní rysy.

Nabízíme vám jeden z těchto testů.

Zdroj: urk. media

Podívejte se na obrázek. Jaké zvíře vidíte jako první?

Přečtěte si, co to o vás vypovídá.

Hlava tygra

Zdroj: urk. media

Levá hemisféra vašeho mozku je aktivnější, než pravá. Jste analytický člověk, velmi účelný a organizovaný. Když čelíte problému, jste obvykle objektivní, máte tendenci využívat logiku.

Někdy musíte strávit spoustu času přemýšlením. Někdy je však na místě vyslechnout si názory ostatních a zohlednit je.Pamatujte, že poslušnost vám pomůže jít dlouhou cestou.

Hlavní rysy vaší osobnosti:

přesný: máte jasné, dobře definované cíle a jasné cesty k jejich dosažení;

logický: máte dovednosti pro matematické a vědecké nápady;

racionální: Váš svět je velmi reálný. Nemá místo pro pohádky a fikci.

Visící opice

Zdroj: urk. media

Pravá hemisféra vašeho mozku je aktivnější. Jste kreativní člověk, který je plný inovativních nápadů. Když čelíte problému, spoléháte se více na svou intuici, než na kritické myšlení.

Každý krok, který ve svém životě učiníte, je pro vás poučením, a dokonce i chyba je krokem k dosažení vašich cílů.

Hledání a dobrodružství jsou pro vás důležitější, než cíl. Protože jste snílek.

Je důležité, abyste se zcela neoddělovali od reality a věnovali trochu více pozornosti světu kolem sebe.

Hlavní rysy vaší osobnosti:

impulzivní: věci děláte spontánně. Máte možnost najít nestandardní řešení jakékoli situace;

emocionální;

intuitivní: nikdy nemáte seznam úkolů. Problémy řešíte intuitivně;

zasněný: v životě máte více snů než cílů a snažíte se jich dosáhnout.

Pamatujte, že obě hemisféry mozku nefungují izolovaně, naopak, pracují společně a vzájemně se doplňují.

Share