„Ochrana veřejného zdraví je klíčovou prioritou“: Evropská komise povolila prodej prvních léků pro pacienty s koronavirem

Evropská komise povolila podmínečné použití remdesiviru pro pacienty s koronavirem. Remdesivir se stal prvním lékem povoleným na úrovni EU pro léčbu koronaviru.

Zdroj: espreso.tv

Povolení bylo uděleno ve zrychleném řízení na základě doporučení Evropské lékové agentury (EMA) s dalším souhlasem členských států:

Zdroj: espreso.tv

„Ochrana veřejného zdraví je pro Komisi klíčovou prioritou, a proto byly údaje o remdesiviru posouzeny ve velmi krátkém čase pomocí postupu rychlého ověření, což je přístup, který agentura EMA používá v případě mimořádných událostí v oblasti zdraví, k posouzení údajů, jakmile jsou k dispozici“.

To umožnilo rychlé vyřešení v souvislosti s kronavírоvou krizí do jednoho týdne od doporučení EMA ve srovnání s obvyklými 67 dny.

Zdroj: espreso.tv

Remdesivir je v současné době licencován pro podmíněný marketing, jeden z regulačních mechanismů EU, který má usnadnit včasný přístup k lékům, které splňují lékařské potřeby, včetně mimořádných událostí v reakci na ohrožení veřejného zdraví.

Studie ukázala, že pacienti užívající remdesivir se zotavili po přibližně 11 dnech.

Zdroj: espreso.tv

Americké ministerstvo zdravotnictví oznámilo nákup 500 000 dávek remdesiviru od americké farmaceutické společnosti Gilead.

Remdesivir byl první lék schválený americkým úřadem proti koronaviru.

Zdroj: espreso.tv

Remdesivir byl vyvinut během vypuknutí viru Ebola, ale pak lék nebyl účinný.

Share