„2 nebo 18“: Zvládnete tento jednoduchý matematický příklad, který může vyřešit i žák prvního stupně základní školy

Matematika je královnou všech věd.

Jsou to příklady a úkoly, které nám pomáhají rozvíjet logické a kritické myšlení. Mají však také vlastní úskalí.

Abyste do nich nenarazili, musíte dokonale znát všechna pravidla. Jedna malá chyba způsobí, že konečný výsledek bude nesprávný.

Takže s tímto úkolem.

Toto je jednoduchý matematický příklad, který děti stále procházejí na základní škole.

.

Abychom tento problém vyřešili, musíme si pamatovat pravidlo posloupnosti matematických operací.

Matematické učebnice také obsahují pravidlo, které označuje správnost této akce. A pravidlo je celkem jednoduché:

„Akce se provádějí zleva doprava, nejprve násobení a dělení a pak sčítání a odčítání.“

Tento příklad řeší kalkulačkа takto:

.

Faktem je, že musíte nejprve provést akci v závorkách a pak počítat zleva doprava.

Někteří uživatelé však tento příklad řeší takto:

.

Po takovém důkazu lze předchozí verzi rozhodnutí zpochybnit.

Share