OSN schytává na sociálních sítích kritiku: „Přestaňte říkat manžel a manželka“, vyzvala organizace

Organizace spojených národů (OSN) vyzvala k upuštění od genderu v řeči a psaní.

.

Podle ní, řeč hraje jednu z klíčových rolí při utváření kulturních a sociálních postojů.

.

V příspěvku na Twitteru OSN ukázala, jak udělat užívání genderově neutrálních označení v angličtině.

Například výrazy jako „přítel“ nebo „přítelkyně“ se doporučuje nahradit univerzální termín „partner“, „manžel“ nebo „manželka“ – neutrálním slovem „druh“.

.

„Pomozte vytvořit svět rovnosti pomocí rodově neutrálního jazyka. Pokud si nejste jisti, zda mluvíte s mužem nebo ženou, předpokládejme, že mluvíte se skupinou,“ volá OSN na Twitteru.

.

Organizace spojených národů také zmiňuje skutečnost, že mnoho profesí v angličtině zahrnuje příponu „man“ („muž“), například „policista“, „prodavač“.

.

V angličtině lze těmto genderovým slovům zabránit použitím slov „police officer“ nebo „salesperson“ (firefighters, police officers, representatives, chairs), ale pro česky mluvící lidi bude pravděpodobně obtížnější změnit slovní zásobu a vybudovat rovný neutrální svět řeči.

.

Reakce uživatelů Twitteru však zjevně byla různá.

Většina lidí přemýšlí, že jsou autoři blázni.

.

Bývalá poslankyně Evropského parlamentu nečekaně napsala: „Přestaňte se snažit kontrolovat, jak lidi mluví„.

.

Také o tom mluvil i bývalý předseda české vlády Mirek Topolánek: „Vy jste se doopravdy pomátli“.

Share