Jak se Češi stavějí k migrantům: Vnímají cizince čím dál lépe, pro mnoho občanů představují celorepublikový problém

Většina českých občanů má vůči cizincům žijícím v zemi stále negativní postoj. Důkazem toho jsou výsledky posledního průzkumu Centra pro studium veřejného mínění v ČR (CVVM), který byl proveden v březnu 2020.

Nejméně příznivé hodnocení bylo v roce 2016.

.

Během osobních rozhovorů uvedlo 53% respondentů, že cizinci jsou problémem celé republiky.

Pro rok se tento ukazatel nezměnil.

.

Je zvláštní, že pouze 24% respondentů odpovědělo kladně na otázku: „Představují cizinci problém konkrétně v místě vašeho bydliště?“

.

V rámci studie dostali účastníci také sedm otázek o dopadu migrantů na společnost.

Více než polovina respondentů (66%) uvedla, že cizinci představují riziko šíření infekčních chorob.

.

57% respondentů vyjádřilo důvěru v to, že příčinou růstu kriminality jsou cizinci.

Přibližně 44% považuje migranty za hrozbu pro svůj tradiční způsob života a 34% se domnívá, že nováčci přispívají k nezaměstnanosti.

.

26% respondentů souhlasilo s tím, že cizinci pomáhají řešit problém stárnutí obyvatelstva země, které přispívají k rozvoji ekonomiky – 24%, obohacují českou kulturu – 21%.

.

Studie byla provedena od 29. února do 11. března, tedy před vyhlášením mimořádného stavu v České republice v důsledku epidemie koronaviru.

Zúčastnilo se ho 1012 lidí.

.

CVVM provádí každoročně podobný průzkum.

To nám umožňuje sledovat, jak se v průběhu času měnil názor Čechů:

.

сizinci představují riziko šíření infekčních chorob;

.

zvýšení kriminality;

.

оhrožení způsobu života.

.

Share