Hádanka s odpovědí: Kolik lidí je na obrázku

Jedná se o jednu z logických hádanek, při odpovědi na kterou je třeba velmi dobře přemýšlet a podívat se na obrázek.

Předpokládáme že každy testující bude mít různou odpověď. Proč? Protože někteří účastníci půjdou „jednoduchou“ cestou a někteří se budou moci soustředit a najít logické řešení hádanky.

Zdroj: schetuchet.ru

Představme si tedy, že na nějakém místě, například v banketní síni, se sešlo mnoho lidí, kteří se zabývali naléhavými záležitostmi věnovanými banketu.

Tedy otázka zní – kolik lidí je zobrazeno na obrázku?

A teď, pro začátek, počítejme celkový počet nohou. Mužských -7, ženských – 8. Ve skutečnosti si někdo může myslet, že jsou tu čtyři ženy a 3,5 muži. Ale to není možné. Podíváme se dále…

Zdroj: schetuchet.ru

Tvar všech nohou žen je totožný a jak je možné pochopit že to jsou pravé nohy. Proto všech 8 ženských nohou patří 8 ženám. Podívejte se ještě jednou na mužské nohy…

Podobná situace. Všechny pánské nohy jsou stejné, i když my nevidíme jaká bota je na noze pravá nebo levá, ale na základě jejich tvaru, můžete bezpečně tvrdit, že je to pravá noha.

Zdroj: schetuchet.ru

Pak se ukáže, že obrázek zobrazuje 8 žen a 7 mužů. Což znamená, že na obrázku je 15 lidí…

PSALI JSME: HÁDANKA: CO JE ZVLÁŠTNÍHO NA FOTCE

PŘIPOMÍNÁME: JAKÉ ČÍSLO BUDE MÍSTO OTAZNÍKU: ZAJÍMAVÁ HÁDANKA, KTERÁ UKÁŽE, JAK JSTE NA TOM S MATEMATIKOU

Share