„Nemůžeme si to dovolit“: Podle odborníků to by rodiče nikdy neměli říkat svým dětem

S narozením dětí se výdaje jakékoli rodiny výrazně zvyšují. Dětí rostou a jejich potřeby rostou. Ale někdy v téměř každé rodině bývá špatná finanční situace.

Například v období epidemie koronavirů, která bohužel ještě neskončila, někteří lidé ztratili práci, a proto nemohou koupit svým dětem to, co ony chtějí.

Zároveň odborníci varují, že když odmítáte něco koupit dětem, větu „Nemůžeme si to dovolit“ byste neměli používat. Proč?

Zdroj: fatelines.net

1. Aby se děti nestyděly a nebály se

Psychologové doporučují hovořit s dětmi o nedostatku peněz v rodině velmi vědomě. Podle lidí, kteří vyrostli v chudobě a dobře věděli o finančních problémech rodiců, v mládí místo pocitu bezpečí cítili strach a stud.

A když se stávají dospělými lidmi, snaží se dělat vše, aby jejich děti nic nepotřebovaly a necítily se nepohodlě jako rodiče. Proto, když mluví se svými dětmi o financích, pokud s tím má rodina problémy, nikdy nepoužívají frázi „Nemůžeme si to dovolit“.

2. Zformovat racionální myšlení

Musíte najít správná slova, která dětem pomohou pochopit, proč je nutné odložit nákup na lepší časy nebo vysvětlit jeho bezúčelnost.

Zdroj: fatelines.net

Pokud například dítě chce drahou hračku a vy nyní nemůžete si to dovolit, můžete říci dítěti, že ve vašem rozpočtovém plánu na blízkou budoucnost tyto náklady nejsou uvedeny, proto musí počkat do narozenin nebo do jiného svátku.

3. Důvěra dítěte

Varda Epstein, šéfredaktorka Smarter Parenting a matka s mnoha dětmi, říká, že rodiče, kteří říkají svým potomkům, že nepovažují za nutné utratit peníze za tu nebo jinou věc, dávají jim následující signál: mohou vybírat, jsou schopni spravovat své finance a nepodrobují se svému osudu: „Nemůžeme si to dovolit“.

Jinak mohou mít děti strach, nejistotu z budoucnosti. Mohou si myslet: „Co jiného si nemůžeme dovolit? Jídlo? Nájemné? Náklady na elektřinu?“ Ale to nelze dovolit, je nutné zabránit jakýmkoli unáhleným závěrům. Děti musí vědět, že jejich otec a matka mohou uhradit všechny běžné výdaje.

Zdroj: fatelines.net

4. Vštípit plánovací dovednosti

Odborníci zároveň doporučují nevyhýbat se rozhovorům s dětmi o rodinném rozpočtu. Je třeba trpělivě vysvětlovat, že peníze nespadají z nebe, peníze se platí za práci. Proto je třeba je utrácet moudře a ne za hlouposti.

Je třeba učit chlapce a dívky šetřit peníze. A také vysvětlit dětem, že s cílem získat to, co chtějí, musí tvrdě pracovat, a poté bude následovat povzbuzení.

Share