Pro studenty byla tato žena jen uklízečkou: Nicméně profesorova slova jim otevřela pravdu a změnila jejich názor

Na jedné z univerzit nastal čas maturit. Studenti intenzivně studovali učebnice, protože profesor byl známý svou náročností a záludnými otázkami.

Jako první se přihlásil nejúspěšnější student z ročníku. Snadno odpověděl na všechny otázky a pak mu profesor položil nečekanou doplňující otázku:

Zdroj: jrnlst.ru

„Jak se jmenuje naše uklízečka?“

„Je to snad vtip?“ – divil se student.

Profesor řekl, že ho opravdu zajímá, jestli student zná jméno uklízečky.

Student nebyl schopen odpovědět na tuto zdánlivě elementární otázku a profesor se zeptal ostatních přítomných, zda to vědí.

Ale i ostatní studenti mlčeli. Každý den viděli uklízečku na univerzitě, ale nikdo se nikdy nezajímal, jak se jmenuje. …

Zdroj: postupi.online

Jeden z přítomných nevydržel a zeptal se:

„Je tak důležité znát jméno obyčejné uklízečky?“

Profesor na to odpověděl:

„Faktem je, že po absolvování univerzity budete muset pracovat se skutečnými lidmi, ne s knihami. Všichni lidé jsou jiní a každým z nich budete muset najít společnou řeč. A každý člověk je důležitý, výjimečně důležitý! Zapamatujte si to na celý život …“

Nelze pochybovat, že na takovou lekci studenti určitě nezapomenou!

 

Share