Která z těchto žen lže: Jen málo lidí dokáže odpovědět správně

Umíte číst řeč těla? Mezilidská komunikace se netýká jen vyřčených slov, ale i řeči těla. To, co si myslíme a kdo jsme, souvisí dokonce i s nejmenšími gesty.

Správné čtení tohoto typu signálu usnadňuje život. Neverbální řeč může někdy říct více než tisíc slov. Osoba říká jednu věc, ale její chování může naznačovat něco úplně jiného.

Ovládáte neverbální komunikaci? To lze velmi snadno ověřit.

Na této ilustraci vidíte stejnou ženu, která má rozdílná gesta. Vaším úkolem je určit, ve kterém případě lže, a to jen na základě jejich gest.

Zdroj: variat.com.ua

Žena č. 1

Její otevřené dlaně naznačují, že je velmi otevřenou osobou, a s největší pravděpodobností netoleruje lži.

Někteří lidé nedůvěřují těm, kteří během konverzace přehnaně gestikulují, ale obvykle to tito lidé dělají nevědomky a vůbec nic to neznamená.

V tomto případě žena není lhářka.

Zdroj: dropi.ru

Žena č. 2

Poloha jejího těla naznačuje podezíravost.

Nervózní pocit dokazuje i to, že se drží za ucho.

To může naznačovat, že vás chce oklamat, nebo se alespoň pokusí neříkat pravdu.

V tuto chvíli ale nelže, spíše poslouchá a je zvědavá co z konverzace vzejde.

Zdroj: dropi.ru

Žena č. 3

Všechno naznačuje, že je to perfektní volba.

Tato žena ví, jak trpělivě poslouchat a analyzovat každé vaše slovo.

Nejlepším důkazem je ruka, která podpírá bradu.

Jde o upřímný postoj, ani v tuto chvíli dívka nelže.

Zdroj: dropi.ru

Žena č. 4

Její řeč těla naznačuje, že jde o lhářkou.

Dokazuje to nepostřehnutelný ale zjevný signál.

Odborníci nepochybují o tom, že zakrytí úst je prvním signálem, že se před vámi něco skrývá.

Zdroj: dropi.ru

Podařilo se vám identifikovat ženu lhářku?

Share