Zdeněk Ondráček navrhl umožnit lidem neplatit poplatky pro Českou televizi: „Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat,“ řekl poslanec

Poslanec komunistické strany Zdeněk Ondráček navrhl změnu zákona, který se týkají koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Tyto změny by umožnily lidem, aby tyto koncesionářské poplatky neplatili. Poslanec naznačil, že to chtějí poplatníci. Někteří z nich například Českou televizi nesledují, ale přesto jsou nuceni platit, protože je k tomu zavazuje zákon.

„Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat,“ řekl Zdeněk Ondráček. Proto by podle něj měla existovat svoboda volby občanů platit poplatky televizi a rozhlasu, nebo ne.

Zdroj: ČTK

Poslanec KSČM tak argumentoval svůj návrh na změnu zákona. Tento návrh ale bude muset nejprve projednat vláda a teprve poté Sněmovna.

V současné verzi zákona existují výjimky, kde je uvedeno, kdo nemusí platit poplatky pro televizi a rozhlas.

Zdroj: František Vlček, MAFRA

To se týká například jednotlivců, jejichž čistý příjem za poslední čtvrtletí byl nižší než 2,15násobek životního minima.

Podobný návrh vyslovili zástupci SPD v parlamentu už loni. Tehdy navrhli zrušit koncesionářské poplatky pro některé občany.

Zdroj: Facebook

Jednalo se o starobní důchodce, invalidní důchodce a také o samoživitele, kteří pečují o nezletilé dítě.

Také poslanci SPD navrhli propustit z tohoto poplatku lidi, jejichž čistý příjem za poslední čtvrtletí byl nižší než 4násobek životního minima.

Zdroj: Facebook

Tehdy byla vláda k tomuto návrhu neutrální a v parlamentu nikdo tento návrh ani v prvním čtení neprojednal.

V červnu byl proveden sociologický průzkum agenturou Median a STEM/MARK, během kterého se dotazovalo více než 2 tisíce lidí.

Zdroj: Facebook

Podle výsledků průzkumu zhruba 80 procent dotázaných souhlasilo s tím, že budou část svých peněz dávat pro Českou televizi a Český rozhlas ve formě koncesionářských poplatků.

Podle většiny lidí je současná úroveň poplatků přiměřená nebo dokonce nízká. Více než polovina dotázaných uvedla, že financování České televize z rozpočtu by znamenalo snížení její nezávislosti.

Zdroj: YouTube / KSČM

Další změnou zákona Zdeněk Ondráček navrhuje dát možnost Radě České televize rozhodovat také o stížnostech týkajících se všech ostatních zaměstnanců ČT. Nyní je tato možnost pouze ohledně generálního ředitele.

Podle poslance KSČM je nyní na zaměstnance ČT mnoho stížností, ale Rada České televize nyní nemá právo tyto stížností řešit.

Zdroj: ČTK

Zdeněk Ondráček navrhl, aby tento zákon vstoupil v platnost od roku 2022. Zatím ale není jisté, jaký osud bude mít tento návrh na změnu zákona. Za rok budou parlamentní volby.

Share