Německo se potýká s klesající porodností: Velkou roli hraje rostoucí vzdělání žen

V roce 2019 Německo zaznamenalo mírné snížení porodností. Demografická situace v zemi se zhoršuje a prognózy nejsou dobré.

„Hledání perfektní práce a perfektního partnera jsou rozhodující faktory, proč ženy odsouvají mateřství po několik let“, připouští gynekoložka Christine Biermannová z Hamburku.

Zdroj: dw.com

Federální statistický úřad Německa (zkrácené Destatis) uvedl, že se v roce 2019 v Německu narodilo asi 778 tisíc dětí, což je o 9,4 tisíce méně, než v předchozím roce.

Proto v loňském roce porodnost mírně poklesla a činila 1,54 kojenců na ženu ve srovnání s 1,57 v roce 2018.

Zdroj: dw.com

Ukázalo se, že ženy v Německu rodí své první dítě později a později. V současné době je průměrný věk žen, které se poprvé staly matkami, 30,1 roku.

Ještě později v rámc EU rodí pouze italské ženy. V Bulharsku je průměrný věk nejmladších matek nejnižší v EU – 26 let.

Odborníci říkají, že velkou roli v propadu porodnosti hraje rostoucí vzdělání žen, což otevírá mnohem více příležitostí pro jejich profesionální seberealizaci. Proto mateřství považují jen za jednu z mnoha možností.

Zdroj: dw.com

Obzvláště vysoký podíl bezdětných žen je zaznamenán ve městech západního Německa. Zde byla každá pátá žena ve věku mezi 45 a 54 lety bezdětná.

Většinou se jedná o ženy s vysokoškolským vzděláním, které nejprve investovaly spoustu času a úsilí do kariéry.

Zdroj: dw.com

„V Německu existuje rekordní počet studentů mužů a žen. Po ukončení svých studií chtějí dobrou práci. To vyžaduje mobilitu.

To je výzva pro plánování rodiny, proto je důležité najít kompromis mezi rodinou a kariérou,“ vysvětluje Philipp Deschermeier z německé Společnosti pro demografii.

Zdroj: dw.com

V Německu mají rodiny pouze jedno dítě nebo dvě děti. Pouze 16 procent všech rodin má tři nebo více dětí.

Statistiky celkové míry porodnosti vylepšují obyvatelé Německa zahraničního původu, kteří v průměru mají více dětí než Němci.

Například v roce 2019 byla mezi ženami s cizím státním občanstvím v Německu míra porodnosti vyšší, než celkový průměr a činila 2,06 dětí na ženu.

Zdroj: prm.ua

Share