Jaká je správná odpověď: na první pohled to je jednoduchý příklad, se kterým si mnoho lidí na internetu ale nevědělo rady

Doporučujeme si vzpomenout na matematiku třetí třídy a vyřešit jednoduchý, na první pohled příklad.

Jak se ukázalo, více než polovina dospělých ten úkol nevyřeší!

Zdroj: poradnytsya.info

Můžete tedy vy tento příklad vyřešit?

Zdroj: poradnytsya.info

Pokud máte 1, nespěchejte se radovat. Zkontrolujte výsledek na kalkulačce. Odpověď bude 9!

Zdroj: poradnytsya.info

Je snadné uhodnout, že ti, kdo odpověděli 1, nejprve provedli akci v závorkách. Pak to vynásobil 2 a pak vydělili 6 na to, co dostali.

Zdroj: poradnytsya.info

Ale obyčejné kalkulačky řeší příklad jinak. Nejprve provedou akci v závorkách, ale poté provedou násobení a dělení v přísném pořadí. Takže která odpověď je správná?

Zdroj: poradnytsya.info

Chcete-li tento problém vyřešit, měli byste se podívat do učebnice matematiky a přečíst, v jakém pořadí jsou aritmetické operace prováděny. A pravidlo je celkem jednoduché:

„Akce se provádějí zleva doprava, nejprve násobení a dělení a pak sčítání a odčítání.“

Pokud jsou v příkladu závorky, pak se akce v nich provádějí primárně z výše uvedeného pravidla.

Nyní se vraťme k našemu příkladu a vyřešíme to, jak diktuje učebnice.

Share