Každý desátý Čech měl podezření na COVID-19: Mimo jiné z průzkumu vyplývá, že osmdesát procent Čechů neznají nikoho, kdo by byl pozitivně otestován na COVID-19

Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění přes sedmdesát procent Čechů se méně setkávalo se svými příbuznými, kolegy, kamarády nebo obchodními partnery během karantény.

Zdroj:mzcr.cz

Osmdesát procent Čechů neznají nikoho, kdo by byl pozitivně otestován na COVID-19.

Každý desátý respondent uvedl, že na základě symptomu měl podezření, že se nakazil.

Zdroj: extra.cz

Roušky na veřejnosti a hygienické prostředky používalo až 90 procent lidí.

Pětasedmdesát procent veřejnosti muselo kvůli pandemii omezit využití městské hromadné dopravy.

Zdroj: elconsolto.com

Přes šedesát procent lidí v naši zemi byli nucení omezit nákupy v obchodních centech a soustředili se na posílení své imunity.

Mimo jiné z průzkumu vyplývá, že muže častěji porušovali bezpečnostní omezení než ženy.

K šití roušek, které vláda nařídila nosit povinně přistoupila méně než polovina dospělých lidí – u žen to bylo 50 procent, u mužů však pouhých 30 procent.

Zdroj: extra.cz

Celkem lidem, kterých se pandemie dotknula pomáhalo 25 procent Čechů.

Pravidelně aktuální situaci kolem šíření nákazy v květnu sledovalo téměř 85 procent lidí.

Zdroj: Getty Images

Šedesát procent aspoň jednou denně aktuální informaci o COVID-19 slyšeli v televizi, rozhlase, nebo si něco o tom přečetlo v tištěních novinách a časopisech.

25 procent respondentů uvádí, že slyšeli, nebo četlo o tom aspoň dvakrát denně. 20 procent lidí informaci o situaci s nákazou aktualizovali jen jednou za několik dnů a jen 7 procent se o koronaviru zajímalo jen jednou za týden.

Zdroj: elconsolto.com

Z internetu informaci čerpalo méně lidí než z tradičních mediálních informačních zdrojů.

Celkem průzkumu od CVVM se zúčastnilo 1043 dospělých lidí.

Share