Češi se stále více starají o svět kolem sebe: třídí nejen plast, ale i plechovky

Česká republika již dlouhodobě je v EU jednou z nejlepších zemi v třídění odpadů. Jedna se zejména o plast. Ale také se Češi učí třídit kov. Podle statistiky, byla nyní během pandemie zaznamenána rekordní čísla.

Zdroj: seznamzpravy.cz

Skutečnost, že Češi se stále více zabývají recyklací, svědčí fakta – na konci roku 2019 bylo v České republice na sběr kovů 24 tisíc kontejnerů, v letošním roce se jejich počet podle předběžných odhadů zvýšil na 41 tisíc. Počet šedých kontejnerů roste.

„K zahušťování sběrné sítě motivujeme obce i nárůstem odměny za každý kontejner, do které mohou lidé odkládat vytříděné kovové odpady,“ uvádí tisková mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Müllerová.

K výraznému nárůstu došlo v Praze, kde se zvýšil počet kontejnerů na recyklací – z 53 na asi 1 500. V roce 2017 vyvezla pražská služba více než 140 tun kovového odpadu, od ledna do července letošního roku bylo v hlavním městě zaznamenáno 360 tun. K velkému nárůstu došlo hlavně kvůli karanténě.

„Překvapilo nás rekordní množství kovových obalů vyhozených během dubna, května, června. Svou roli patrně sehrála vládní nařízení, zvýšený zájem o trvanlivé potraviny a omezení otevírací doby restaurací,“ odhaduje tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Jak dodává, do šedých kontejnerů nepatří nádoby od sprejů, tlakové nádobky od kosmetiky nebo obaly od motorových olejů, lidé je tam přesto často vyhazují.

Zdroj: seznamzpravy.cz

Během karantény se zvýšil počet vyhazovaného plastů. Obchodníci jsou nuceni prodávat téměř všechno zboží v samostatných obalech. Lidé také museli používat gumové rukavice. Což vše přivádí k většímu a rychlejšímu naplnění odpadkových košů.

„Během nouzového stavu byla podle dílčích dat produkce odpadu, tedy i plastů, z domácností vyšší, na druhé straně ale významně klesla produkce živnostenských a průmyslových odpadů v důsledku uzavřených provozů,“ říká mluvčí EKO-KOM Lucie Müllerová.

Zdroj: reflex.cz

Česká republika patří k lídrům v žebříčku co se týče třídění odpadu. Největší úspěch je však v uvedených plastech. Podle Eurostatu tvoří Češi 59% veškerého odpadu z plastů. To je více než polovina. Statistiky ukazují, že před Českou republikou jsou pouze Litva, Bulharsko, Kypr a Slovinsko.

Podle údajů si každý občan za poslední rok recyklovál 51,3 kilogramu papírových, plastových, skleněných obalu a také krabic. Oproti minulému roku je to o několik kilogramů více.

Zdroj: talieonline.eu

Nemůžeme však neuponenout že velmi důležitými jsou podmínky pro recyklaci. Dobrá přístupnost pro chodce, stejně jako dostatečný počet kontejnerů hraji ne malou roli v tom, aby lide chtěli třídit odpad. V průměru člověk projde 91 metrů ke kontejneru. A co je velmi příjemné – tato vzdálenost každým rokem snižuje. Téměř 25% našich občanů pravidelně třídí odpad do barevných kontejneru. Za což my děkujeme. My sami musíme chránit zemi, ve které žijeme.

Share