Muž se vrátil z práce, nemohl najít svou ženu: Ale když vešel do domu, stuhl na místě

Vážně vyděšený manžel spěchal …

Unavený manžel se vrátil domů po náročném dni v práci. K jeho překvapení viděl, že všechny jeho tři děti s veselými tvářemi jsou v kalné louži a hrájí si tam s poháry, nádobami a podnosy s jídlem.

Zdroj: emosurf.com

Po celém dvoře se válely odpadky a různě věci, které děti rozházeli.

Při pohledu na vchod do domu viděl, že přední dveře jsou otevřené dokořán. Muž spěchal do domu a zjistil, že uprostřed obrovské chodby leží obrovská hromada odpadků.

Odpadky smíchané s hračkami a oděvy byly také tozházene po podlaze ve všech místnostech.

Vážně znepokojený manžel spěchal do kuchyně. Stůl po snídani nebyl dosud uklizený a mouchy poletovaly nad zbytky jídla.

Zdroj: vrutmilife.com

Ve dřezu byla obrovská hora špinavého nádobí. Někdo také nechal dveře chladničky otevřené.

Muž spěchal na schody vedoucí do druhého patra. Cestu mu blokovaly zbytky jídla, dětské hračky, kancelářské potřeby, které byly také rozházené na všech schodech.

To vše bylo docela mokré díky proudu vody, který unikal zpod dveří koupelny.

Muž vyběhl nahoru a otevřel dveře koupelny. Kohoutek byl otevřený a voda z něj tekla do přetékající vany.

Zdroj: youtube.com

Voda stékala po okrajích na dlaždice podlahy. Celá místnost byla plná hraček, oblečení a mokrých ručníků. Na dlaždicích bylo mýdlo, rozlitý šampon a v některých oblastech pěna téměř dosáhla na kolena.

Poslední věcí, kterou bylo třeba zkontrolovat, byla ložnice.

Tapeta na stěnách ložnice byla také počmárané, a bylo jasně vidět že to udělali dětí.

Uprostřed toho všeho chaosu ležela jeho žena na posteli ve svém oblíbeném pyžamu.

Pohodlně se skroutila na posteli a tiše četla. Zdálo se, že si jednoduše nevšimla situace v domě.

Zdroj: ru.freepik.com

Žena, jako by se nic nestalo, se obrátila ke svému manželovi, usmála se na něj a zeptala se: „Ahoj zlato, jak bylo v práci?“

Muž byl úplně v rozpacích. Byl v rozpacích a nejistě se zeptal: „Co se stalo doma?“

Manželka chvíli hleděla na svého manžela a něžně a záhadně se usmívala.

Po krátké pauze odpověděla: „Pokaždé když přijdeš z práce, neustále se ptáš, co dělám celý den doma. Pamatuješ si?“

Manžel stále nerozuměl tomu, co se děje, a jen stručně poznamenal: „No, ano.“

„Tak dnes jsem neudělala VŮBEC NIC,“ řekla mu jeho žena s úsměvem.

Zdroj: tintelekt.com

 

Share