Nový případ nákazy ve škole: „Situaci zvládáme“, řekl ředitel školy, ale byl nucen omezit výuku dětí

Další případ nákazy koronavirem se odehrál na jedné ze škol v ČR, po kterém je tato škola nucena dočasně ukončit provoz.

Stalo se to na základní škole v Uničově. Ředitel školy rozhodl o dočasném ukončení dobrovolného vzdělávání dětí druhého stupně. Je možné, že výuka ve školách bude obnovena, až budou známy výsledky testů na COVID-19.

Ředitel základní školy Haškova v Uničově Svatopluk Vlk podtvrdil to, že v jeho škole byl skutečně zjištěn případ nákazy koronavirem.

.

Dodal, že i když je to nepříjemná situace, není to v současné době nic neobvyklého.

To znamená, že každý si dobře uvědomuje, že po první vlně pandemie stále existuje určité riziko nákazy.

.

„Jsem vázán mlčenlivostí, ale tyto obecné informace snad říci mohu“ dodal Svatopluk Vlk.

Ředitel uvedl, že někteří zaměstnanci školy a některé děti byli v kontaktu s osobnou, která onemocněla koronavirem.

.

Ale naštěstí po prvním testování byla většina výsledků negativní. Všechna přijatá opatření zatím zůstávají.

Přijaté změny se ale netýkají výuky dětí na prvním stupni.

.

Vše zůstává tak, jak to bylo, kdo chce, ten chodí do školy dobrovolně, kdo nemá takovou možnost, studuje on-line.

Jenže výuka dětí na druhém stupni byla dočasně zastavena. Je možné, že výuka dětí ve škole bude obnovena, až budou známy výsledky testů na koronavirus.

.

Ředitel školy popřál všem svým příznivcům a všem svým kritikům, aby se do podobných situací nedostali, protože je to opravdu těžké.

Do takové situaci je velmi snadné se dostat, ale není známo, jak se budou události vyvíjet dál, a to je stresové pro vedení školy a pro mnoha rodičů žáků.

.

„Díky přístupu zaměstnanců školy a odborné podpoře KHS situaci zvládáme a máme ji pod kontrolou“ dodal Svatopluk Vlk.

Bylo rozhodnuto, že ty děti, které budou mít výsledek testu na koronavirus negativní, se budou moci zúčastnit přijimacích zkoušek 8. června.

Pokud dítě nemůže přijít na zkoušku 8. června, pak se může zúčastnit zkoušky 23. června.

Share