„Situace zůstává v Evropě i po celém světě nestabilní“: Evropská komise chce prodloužit zákaz vstupu cizinců na území států Evropské unie

Evropská komise navrhla prodloužení dočasného omezení pro státní příslušníky třetích zemí pro jiné než podstatné cesty do Evropské unie a do schengenského prostoru do 15. června.

.

Je to uvedeno v prohlášení na webové stránce EK.

„Zatímco některé země přidružené k EU a schengenskému prostoru podnikají předběžné kroky ke zmírnění boje proti pandemii, situace zůstává v Evropě i po celém světě nestabilní,“ uvedla Evropská komise.

.

„Vyžaduje to nepřetržité kroky na vnějších hranicích, aby se snížilo riziko šíření nemoci do EU,“ dodala komise.

.

Evropská komise zdůraznila, že zrušení vstupních omezení by mělo být postupné. Uvolnění omezení na vnitřních hranicích musí předcházet otevření vnějších hranic.

.

18. března se vedoucí představitelé EU na summitu videokonference dohodli na uzavření vnějších hranic EU a schengenského prostoru po dobu nejméně 30 dnů v reakci na propuknutí koronaviru.

Od té doby tato omezení pokračovala.

.

Omezení cestování se nevztahuje na občany EU, schengenské státní příslušníky třetích zemí a jejich rodinné příslušníky, ani na státní příslušníky třetích zemí, kteří mají trvalé bydliště v EU, aby se mohli vrátit domů.

.

Share