„Počet nakažených v Česku stoupl na 8123“: vznikla nová petice, která žádá ministra školství Roberta Plagu, aby bylo možné vyučovat venku, až se děti vrátí do škol

Ve dnešní době, celkový počet nakažených Covid-19 v Česku je 8123.

.

Počet vyléčených je 4474.

Vznikla petice, kterou podepsali už nekteré občany.

.

Rodiče dětí žádali ministra školství Roberta Plagu, aby bylo možné vyučovat venku, až se děti vrátí do škol.

Podle rodičů to bude mnohem lepší řešení, než vést lekce ve třídách.

Zejména na některých školách může být nedostatek tříd, které by stačily pro všechny žáky ve skupinách po 15 lidech.

Zatím to pravidla výuky umožňují jen na školních pozemcích.

.

11. května se žáci devátých tříd mohou vrátit do škol, ale návrat je dobrovolný.

Žáci prvních tříd budou moci do škol chodit 25. května.

Školy byly zavřené už v polovině března.

Nyní, když děti opět půjdou do škol, může být v jedné třídě maximálně 15 dětí.

Vznikla petice, která žádá o povolení výuky dětí v přírodě.

.

Autoři se domnívají, že tato pravidla pro výuku po návratu do škol byla napsána především pro velké školy, kde se učí stovky a dokonce tisíce žáků.

Petici do nedělního dopoledne už podepsalo přes šest stovek lidí.

Autoři žádají, aby ministerstvo obrátilo svou pozornost na malé školy, jako je tomu například na vesnicích a malých městech.

Na takových školách je mnohem méně dětí a jiný přístup k učení.

.

Na některých takových školách by proto byla pravidla vyhlášená ministerstvem obtížně realizovatelná v praxi.

Autoři petice tvrdí, že výuka v přírodě by tento proces usnadnila, navíc květen a červen jsou velmi teplé měsíce, počasí to umožní.

Také dodávají, že různé viry a infekce se mnohem snadněji šíří v uzavřených prostorách než v přírodě.

Podle autorů neustále nosit roušky není nejlepší způsob, jak pomoci udržet lidské zdraví.

.

Ministerstvo povolilo nenosit roušky ve třídách během vyučování, ale na všech ostatních místech školy je to povinné.

Ale to už není první petice, která byla namířena na ministerstvo školství. Ještě v polovině minulého měsíce lidé podepsali několik různých petic.

Jednu z nich podepsalo přes 100 tisíc občanů, kteří žádali, aby školy do konce tohoto školního roku neotevřely.

Byla tu ale i petice, která požadovala pravý opak, aby školy otevřely co nejdříve, podepsalo ji přes 35 tisíc občanů.

.

Objevily se i další petice, například požadující zrušení maturit v letošním roce, nebo organizace dětských táborů.

Všechny školy v Česku se vláda rozhodla zavřít 11. března.

První zmírnění opatření se týkalo univerzit, které byly provedeny koncem minulého měsíce.

.

Na začátku bylo studentům umožněno studovat ve skupinách po 5 osobách, od 11. května mohou tyto skupiny tvořit 15 osob.

Ale tyto změny již nebudou mít velký vliv na školy a univerzity, protože pro většinu žáků a studentů semestr již skončil, nebo brzy skončí.

Navíc velká část žáků a studentů nyní studuje on-line.

.

Share