Ochotu nechat se očkovat proti koronaviru vyjádřilo 36 procent Čechů, vyplývá z průzkumu

Pokud bude vyvinuta účinná vakcína proti koronaviru, souhlasí s očkováním pouze třetina obyvatel České republiky. Vyplývá to ze studie mezinárodního projektu National Pandemic Alarm, který od jarních měsíců analyzuje přístup a náladu veřejnosti v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku.

Zdroj: youtube.com

Během průzkumu vyjádřilo ochotu nechat se očkovat 36% respondentů. 45% dotazovaných má k tomu negativní postoj a zbývajících 19% považuje za obtížné odpovědět.

Zdroj: youtube.com

Průzkum ukazuje, že muži jsou častěji ochotní nechat se očkovat případnou novou vakcínou proti nemoci covid-19 než ženy. Větší obavy z očkování máji lidé na Moravě a ve větších městech.

Zdroj: youtube.com

„Mezi respondenty s vyšším a vysokoškolským vzděláním 64 % dokonce očkování odmítá,“ poznamenává Ondřej Veis, generální ředitel Českého národního panelu.

Zdroj: youtube.com

Lidé byli také dotázáni, zda souhlasí s novými vládními nařízeními proti šíření nemoci covid-19, jako je zákaz maloobchodního prodeje a omezení volného pohybu osob. Dvě třetiny Čechů přitom uvedly, že souhlasí.

Zdroj: youtube.com

„Čtvrtina (24%) souhlasí se všemi opatřeními, 40% obyvatel ČR souhlasí s většinou z nich,“ uvádí studie.

Zdroj: youtube.com

Anketa probíhala od 30. října do 2. listopadu, zúčastnilo se jí 1725 respondentů.

Share