Bohatá dívka označila pokladní za smolařku: Jaké štěstí, že to všechno slyšel vedoucí směny

Klient má vždy pravdu – větu, kterou každý chápe s mírou své výchovy.

Hrdinka tohoto příspěvku pracuje jako pokladní. Z vydělaných peněz si platí školné. Ten nešťastný den musela nemocného syna nechat u rodičů, aby si nevynechala směnu. Dívka ani netušila, co ji čeká.

Její směna probíhala jako vždy. Dokud se neobjevila bohatá, elegantní, ale absolutně zbavena dobrých mrav žena.

Zdroj: kenguru.plus

Ta dáma už v tom supermarketu byla. Tentokrát přišla s malou dcerou. Jako vždy žena neodpověděla na zdvořilý pozdrav, ale jen nedbale dala pokladní kupony.

Navzdory hrubému postoji prodavačka propípala nákupy a začala se dívat na kupony. V jednomu z nich vypršela platnost.

Zdvořile o tom informovala bohatou dámu, ale ta začala křičet a okamžitě požádala, aby pokladní zavolala vedoucího směny.

Když se vedoucí směny přiblížil k nespokojené klientce, uslyšel, jak dceři říká:

Zdroj: kenguru.plus

„Teď už víš, proč tě nutím studovat? Díky mně nebudeš ubožáčkou jako ta pokladní.“

To bylo řečeno záměrně hlasitě, aby to pokladní slyšela, i všechny ve frontě.

Vedoucí směny potvrdil, že ženě vypršela lhůta na kuponu … On v klidu vyndal z jejích balíčků veškeré zboží, a požádal o odchod. A také požádal aby se nikdy nevracela do tohoto supermarketu.

Takové vedení si zaslouží potlesk!

Moc bych si přála, aby všichni šéfové byli takoví. A také, aby zlých lidí bylo mnohem méně!

Share