Hádanka: Kolik medvědů vidíte na obrázku

Na tomto obrázku musíte najít všechny medvědy…

Zdroj: schetuchet.ru

Počítáme společně. Tady jsou první tři medvědi.

Jeden v dálce, jeho oči a tlama jsou vidět za stromy.

Druhý zleva je ve vodě a třetí zprava je kámen ve tvaru medvěda.

Zdroj: schetuchet.ru

Díváme se dále, dva medvědi nalevo a napravo, nelze je přehlédnout.

A další dva v kamenech dole.

To činí celkem 7 medvědů.

Zdroj: schetuchet.ru

PSALI JSME: HÁDANKA: KDE SE SKRÝVÁ ŽENA NA OBRÁZKU

PŘIPOMÍNÁME: OPTICKÁ HÁDANKA: KOLIK SCHOVANÝCH ZVÍŘAT VIDÍTE NA OBRÁZKU

Share