Krátký psychologický test: Jaké je vaše životního povolání

Máte před sebou osm figurek. Vyberte si z nich jednu, která je podle vás nejvíce podobná vám.

Zdroj: variat.com.ua

Nyní si přečtěte popis, vybrané vámi figurky:

1. Nadřízený – jsou to lidé, kteří jsou náchylní k organizaci a vedení. Mají tendenci mít řečnické schopnosti, dobré vůdčí vlastnosti, dokonale se přizpůsobují sociální sféře.

2. Odpovědný exekutor – má mnoho vlastností nadřízeného, ale při vážném rozhodování má tendenci váhat. Tito lidé se vyznačují vysokou úrovní profesionality a odpovědnosti. Jsou velmi náročné nejen na své okolí, ale i na sebe. Často u nich dochází k nervovým onemocněním způsobeným přepětím.

Zdroj: delo.ua

3. Nedůvěřující typ – je to velmi schopný a nadaný člověk, který má mnoho dovedností. Takovým lidem je úzce v rámci jedné profese. Nepořádek a špínu, takoví lidé nevydrží fyzicky, kvůli čemuž často mají konflikty s ostatními. Tento typ lidí je velmi zranitelný a vyžaduje neustálou podporu blízkých mu lidi.

4. Vědec – takoví lidé jsou schopni rychle se odpoutat od reality, mají jedinečnou schopnost analyzovat a správně promyslet jakoukoliv situaci, a také mají konceptuální mysl, klid v duši a rovnováhu ve svém životě. Zástupci tohoto typu se nejčastěji vyskytují mezi osobnostmi filmu, režie, cirkusu a karikatury.

Zdroj: rt.com

5. Intuitivní – tito lidé se vyznačují vysokou citlivostí nervového systému a jeho vyčerpaností. Často se projevují v technických typech kreativity, mají také manuální dovednosti a dobrou představivost. Tito lidé milují novinku a mají tendenci podporovat nové nápady. Jsou to altruisté, zvyklí se starat o druhé, svobodomyslní a netolerují zásahy do jejich svobody. Mají vlastní morální kodex a dobře vypracovanou sebekontrolu.

6. Vynálezce, konstruktér, malíř – jsou to kreativní povahy s technickými žilkami, které se nacházejí v oblastech umělecké, intelektuální a technické kreativity. Většinou jsou takoví lidé introverti. Mají také vlastní morální normy a dobře vyvinuté sebeovládání. Tito lidé jsou dost emocionální a často posedlí svými geniálními nápady.

Zdroj: profguide.io

7. Emocionální – tito lidé se vyznačují zvýšenou empatií k druhým. Starosti ostatních najdou u tohoto typu velkou empatii a účast, na kterou vynakládají příliš mnoho energie. V důsledku toho však tito lidé často nemají energii na realizaci svých schopností.

8. Necitlivé na zkušeností ostatních – je to pravý opak emocionálního typu lidí, kteří si zážitky druhých vůbec nevšimnou, nebo s nimi zacházejí neuctivě a dokonce zvyšují tlak na lidi. V případech, kdy jsou dobrými profesionály, mohou snadno přimět ostatní, aby dělali to, co považují za správné. Tento typ se často vyznačuje bezcitností, ke které dochází v určitých situacích.

Zdroj: psychologos.ru

PSALI JSME: ZAJÍMAVÝ TEST OSOBNOSTI: OKNO, KTERÉ SE VÁM LÍBÍ NEJVÍCE, PROZRADÍ JAKÝ JSTE ČLOVĚK

PŘIPOMÍNÁME: TEST OSOBNOSTI: KTERÉ ZVÍŘE JSTE UVIDÍTE NA OBRÁZKU JASNĚJI, PROZRADÍ, JAKÁ JE VAŠE VNITŘNÍ SÍLA

Share