Nouzový stav se odrazil v rekordně nízkém počtu manželství: Přírůstek zahraniční migrací se meziročně snížil o více než polovinu

V 1. čtvrtletí 2020 se počet obyvatel ČR zvýšil o 425 na 10 694 364 obyvatel. Stalo se tak výhradně kvůli migraci, protože počet zemřelých přesáhl počet novorozenců, podle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Zdroj: vinegret.cz

Podle údajů zveřejněných ČSÚ se přistěhovalo do republiky od ledna do března 16083 lidí ze zahraničí, zatímco v březnu byl zaznamenán meziroční pokles – ze země se vystěhovalo 11 875 obyvatel.

Zdroj: idnes.cz

Zůstatek salda zahraniční migrace se tak ukázal jako kladný a činil 4208, což je dvakrát nižší než stejné období v loňském roce.

Zdroj: czso.cz

Největší kladný rozdíl mezi cizinci přicházejícími a odcházejícími z České republiky byl zaznamenán mezi občany Ukrajiny (+4700), Ruska (+800) a Rumunska (+300).

Negativní – mezi občany Velké Británie (-1500), Německa (-700), Polska (-600) a Slovenska (-500).

V prvním čtvrtletí se narodilo 26 245 dětí. Počet zemřelých obyvatel za uvedené období činil 30 028 osob.

Zdroj: czso.cz

Přirozený přírůstek tak činil 3783 obyvatel.

Zdroj: czso.cz

Od ledna do března v České republice bylo zaregistrováno 3 542 manželství a 5 188 rozvodů.

Zdroj: czso.cz

U většiny párů byl rozvod prvním v jejich životě.

Zdroj: idnes.cz

V 58% případů se rozvod týkal nezletilých dětí. Ve 25% případů se páry rozpadly po 2-7 letech manželství.

Zdroj: czso.cz

Share