Proč Japonci nechávají na záchodě sůl a proč bychom to také měli dělat

Japonsko je hodně progresivní stát, který láká turisty nejen vysokou úrovní vývoje technologii, ale i starobylým zvyky. Japonci si obecně hodně cení svou víru, tradice a obřady.

Zdroj: globe4all.net

Zvláštní postavení v jejich kultuře má obyčejný kuchyňská sůl, kterou rozprašují po celém domě. Japonci věří, že sůl umí přitahovat štěstí a zahánět zlé duchy. Nejpodivuhodnější na tom je to, že sůl mají dokonce i na záchodě.

Sůl v domě

Zdroj: cikavopro.com

Japonci často pořádají očistné obřady na vyhánění zlých duchů a veškerých temných sil. Samozřejmě, s tímto záměrem používají sůl. Soli také posypou práh domu, aby zlí duchové nemohly se dostat dovnitř, a také aby všichni návštěvnici domu se zbavili zlých myšlenek.

Podnikatelé často sypou sůl na vhod do restaurací a zábavních podniků, protože existuje názor, že toto přiláká nové zákazníky a zvýší poptávku jejích služeb.

Zdroj: biorise.cz

Tomu předchází myšlenka o imperátorovi Kiotovi, který měl 3000 manželek. Bylo pro něj těžké se rozhodnout, se kterou ženou stráví noc, proto tento úkol rozhodování přeložil na svého koně. Ke kterým dveřím ho kůň přivede, s tou ženou stráví noc. O tom se dozvěděla jedna z jeho manželek a posypala trochu soli přede dveřmi. Kůň každou noc přivedl imperátora právě k této ženě.

K čemu ale je sůl na záchodě?

Zdroj: cikavopro.com

Japonci dávají sůl na záchodě proto, aby se do domu nedostaly temné sily přes ventilační mřížky a okna. Samozřejmě, kromě rozsypaní soli po celém domě existuji i jiné způsoby. V Japonsku si můžete docela často všimnout, že u dveří a v koutech leží malé talířky se soli nebo solní pyramidy nebo další figurky.

Zdroj: cikavopro.com

Takové je Japonsko: přes den lidi vytvářejí roboty a večer sypou sůl vedle prahu, aby zabránili zlým duchům vstup do jejích domu.

Byli jste někdy v Japonsku? Slyšeli jste o těchto zvycích?

Share