„Škola není nafukovací“: Návrat žáků do škol je problematický, budou chybět třídy a personál, říkají ředitelé

Žáci devátého ročníku studia se do škol vrátí už 11. května. Děti prvního ročníku studia půjdou do škol za dva týdny, tedy 25. května. Ředitelé škol ale tvrdí, že bude těžké připravit školy na návrat žáků.

V první řadě je nutné, aby byl dostatečný počet tříd i dostatečný počet učitelů. Zároveň se učitelé budou muset i nadále podílet na on-line výuce dětí, které do škol nepůjdou. Důvodem je, že návrat žáků do škol není povinný.

Ředitelé škol tvrdí, že návrat žáků devátých tříd bude jednodušší než návrat žáků prvních tříd. Zatím nechápou, jak to bude fungovat v praxi.

.

Dobře si uvědomují, že do škol se nevrátí všichni žáci.

Ředitel základní školy v Boskovicích Vladimír Ochmanský řekl, že se vyuka bude zaměřovat na příjímací řízení na strední školy.

.

Dodal také, že část žáků už byla přijata na učňovské obory, takže se už nemusí připravovat.

Opatření, která nyní musí školy dodržovat pro fungování, jsou závazná. Ale pro žáky prvních tříd bude mnohem těžší dodržovat tato pravidla.

.

Někteří ředitelé škol tvrdí, že takový způsob výuky prvňáčků pro ně bude více stresující než distanční výuka. Prostě si nedokážou představit, jak bude tento proces učení probíhat v prvních třídách.

Také některé školy se rozhodly požadovat po žácích, aby nosili roušky i ve třídách během vyučování, i když to ani ministerstvo zdravotnictví a ani ministerstvo školství nepožadovali.

.

Ředitel ZŠ Vejrostova v Brně Zdeněk Černošek ysvětlil, že celkem má jeho škola 520 žáků prvních tříd. Proto je třeba mít 30 tříd, aby se děti rozdělili do skupin po 15 osob v každé.

„Když navíc začnou doškoly chodit deváté ročniky, netuším, kam bychom je dali. Škola není nafukovací“ dodal Zdeněk Černošek.

.

Také mnoho škol bude mít problémy s personálem, takže někteří z nich již žádají své univerzitní kolegy, aby pomohli s učením dětí ve školách.

Ne všem rodičům se to líbí, a tak říkají, že by bylo lepší nechat své dítě doma na on-line výuce.

.

A to není ojedinělý případ, spousta dalších ředitelů škol si stěžuje, že prostě chybí třídy ve škole, aby všechny umístili.

Některé další školy mají jiné problémy. Ředitelé říkají, že se do škol vrátí zhruba polovina žáků a údajně počet tříd pro všechny bude stačit.

Problém je, že možná bude nutné spojit napříč ročníky, například první třídu s druhou.

.

Také učitelé budou nuceni učit žáky ve školách a také ty žáky, kteří zůstali doma, prostřednictvím on-line výuky.

To znamená, že učitelé a asistenti budou muset rozdělit povinnosti mezi sebe, kdo přesně bude koho učit ve třídě a kdo koho on-line.

Všechny tyto složité problémy budou muset ředitelé, učitelé a ministerstvo brzy řešit v praxi.

Share