Úsilí lékařů bylo marné, srdce se mu zastavilo. Ale najednou bylo ticho přerušeno výkřikem zdravotní sestry: „Slza. On pláče“

Prosím, odpusť mi!

Mladý muž pocítil ostrou bolest v hrudi, když byl v parku a posadil se na lavičku. Muž se pokusil zhluboka se nadechnout, ale každý nádech i výdech byl bolestivý … Už neviděl, jak se lidé shlukli, neslyšel zvuky sirény sanitky a hlasy lékařů.

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

Světlo. Odkud? Tak měkké a teplé. Kde jsem? Necítím bolest.

Muž se pokusil rozhlédnout se, ale kolem byla hustá mlha. A pak uviděl psa … Velký ovčák šel k němu. A muž ho poznal! Byl to Gray.

„Ahoj, můj páníček!“

„Gray? Ty? Ale jak jsi mě našel a jak se mnou můžeš mluvit? Je to sen?“

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

„Tady si každý umí mluvit a není to sen. Ty umíráš. A já jsem zemřel už dávno. Ještě tam na silnici, kde jsi mě vyhodil z auta.“

Muž se pokoušel na tuto událost zapomenout. Ale nemohl. To byla zrada.

„Vidím, že jsi nezapomněl. Pamatuješ si, jak ses rozzlobil na mě, starého, jak hodil do auta a vyvezl za město? Jak jsi mě nechal na silnici a odjel bez ohlédnutí? Pamatuješ si … Já nejsem vinen, že jsem zestárl.“

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

Pes si těžce vzdychl a lehl si.

„Nelži si, páníčku! Chápal jsi, že jsi mě nechal zemřít. Dlouho jsem běžel za autem, ale tě nedohnal. Doufal a čekal jsem, že vrátíš se za mnou. Věřil jsem tobě a miloval tebe tak, jak mohou milovat jen psi! A byl jsem velmi znepokojený, jak jsi tam sám, beze mě! Ale ses nevrátil.

Každý den jsem běhal po silnici a bál se, že mě neuvidíš! A pak mě srazilo auto … Víš, co jsem chtěl nejvíc v okamžiku, kdy mě život opouštěl? Uvidět tebe, uslyšet tvůj hlas… Ale můj poslední dech zaslechla jen studená louže …

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

Víš, je nás tu mnoho takových. Vy, lidé, jste často krutí. A nechcete si myslet, že musíte za všechno zaplatit!“

Muž poklekl před psa.

„Odpusť mi, Grayi! Odpusť mi! Psi umějí milovat a odpouštět! Odpusť mi, i když si to nezasloužím!“

Starý pes přistoupil k muži. K majiteli, kterého vždy miloval.

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

„Odpustil jsem ti svou smrt už dávno. Ale je příliš brzy na to, abys zemřel. Plač! Tvé slzy jsou tvé spasení. Teplý jazyk se dotkl jeho tváře … Na shledanou!“

Lékaři bojovali o život mladého muže několik hodin. Rozsáhlý infarkt. Veškeré úsilí bylo marné, srdce se mu zastavilo. Konec …

Ticho na jednotce intenzivní péče bylo přerušeno výkřikem sestry: „Slza! Na tváři je slza! On pláče!“

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

Lékaři mu zachránili život.

O měsíc později mladý muž byl propuštěn z nemocnice. Je naživu a šťastný. Lékaři to považovali za zázrak! Když šel ztracen v myšlenkách domů, narazil na špinavou a mokrou koule, která se ukázala jako štěně.

Ilustrační foto
Zdroj: youtube.com

„Ahoj, maličko!“

Celý vzhled štěněte naznačoval, že zoufale potřebuje pomoc. Muž zvedl zvíře ze země a vzal ho se sebou domů.

Starý pes, obklopený bílou mlhou, položil hlavu na tlapky, unaveně si povzdechl a zavřel oči. Zachránil Člověka v člověku!

PSALI JSME: MAJITEL PŘINESL PSA DO ÚTULKU: KDYŽ SI MAZLÍČEK UVĚDOMIL, ŽE SE UŽ DOMŮ NEVRÁTÍ, NEMOHL UDRŽET SLZY

PŘIPOMÍNÁME: PES SPADL DO STUDNY A STRÁVIL TAM VÍCE NEŽ JEDEN DEN: KDYŽ ZVÍŘE UVIDĚLO ZÁCHRANÁŘE, ZAČALY MU PO TVÁŘI STÉKAT SLZY

Share