„Většina cizinců vstupuje do ČR legálně ale překračují povolenou dobu pobytu“: jaký podíl celkové populace tvoří cizinci

Podle dostupné informace z ministerstva vnitra o migraci a integraci od roku 2008 Ukrajinci jsou nejpočetnější skupinou cizinců v Česku. Některé z nich však pobývali v ČR nelegálně. Loni bylo odhaleno celkem 1504 Ukrajinců, pak 831 Moldavců, 356 Vietnamců, 323 Gruzínců a 271 Rusů.

Zdroj: prazsky.denik.cz

„Dominovaly případy nelegálního pobytu na území po překročení doby povoleného pobytu často spojené s výkonem zaměstnání bez příslušného oprávnění,“ uvedlo vnitro. Podle ministerstva to je spojeno s tím, že většina cizinců vstupuje do prostoru EU resp. do ČR legálně ale překračují povolenou dobu pobytu. Cizinci, kteří v Česku bydlí nelegálně, jsou ze 104 zemí. Z EU pochází pouze 3,5 zadržených cizinců.

Zdroj: prazsky.denik.cz

Celkově podle vnitra na území pobývají cizinci z Ukrajiny (24,4 procenta), Slovenska (20,4 procenta) a Vietnamu (10,4 procenta). Následně Rusové (6,4 procenta) a Poláci (3,7 procenta). Ze státu mimo Evropskou unii v Česku pobývalo 58,7 procenta cizinců, a to zhruba 350 000.

Zdroj: prazsky.denik.cz

S povoleným pobytem mezi cizinci převažovali muži a to necelých 58 procenta. Věkové rozmezí od 19 do 65 let tvoří skoro 82 procenta z celkového počtu cizinců.

Za posledních 5 let počet cizinců v České republice se zvýšil o 150.000. Přechodný nebo trvalý pobyt tvoří poměrně velká skupina a je to 5,6 procenta celkové populace. Nejvíce cizinců pobývalo zatím v Praze a v Jihomoravském kraji.

Zdroj: prazsky.denik.cz

Loni v republice přibylo množství trestů spáchaných cizinci, jejich počet ročně zvyšuje o 3,9 procent. Tato informace je poskytnuta výroční zprávou o migraci, kterou vypracovalo ministerstva vnitra o migraci a integraci pro jednání vládních zasutpců. Velkou skupinu trestně stíhaných cizinců tvoří Slováci a Ukrajinci.

Zdroj: prazsky.denik.cz

Podle podílu trestních stíhání velké procento tvoří majetkové trestné činy, zejména krádeže a to je 23 procent. Hospodářské kriminality jako například podvody se tykaje dalších 15 procent. Kolem 15 procent cizinců byli postihnuto za užívání zakázaných návykových látek. O něco méně — 13 procent připadá na násilné trestné činy.

Share