Vysoké školy už jen na dálku: nová realita po COVID-19

Vysoké školy v česku mění své studijní programy a snaží se přizpůsobit se k nové realitě.

Ale nejambicióznější plány má soukromá škola Unicorn University.

Její cílem do roku 2021 je kompletně převést výuku do podoby distanční.

Zdroj: aktuálně.cz

Pandemie koronaviru změnila život mnoha profesorů a studentů.

Všechno se muselo změnit: od každodenních přednášek do státní zkoušek na konci akademického roku.

Většina škola zahájila v reakci na to distanční výuku, ale od nového semestru budou pokračovat jako obvykle v prezenční výuce.

Na Unicorn University se tento přistup nelibí.

Převádí celé programy výjimečně na distanční formu, dostali se však do právních kolizí:

„Současná legislativa dává pro distanční vzdělávání dostatečnou oporu. Distanční vzdělávání však nesmíme zaměňovat s nejrůznějšími dálkovými kurzy celoživotního vzdělávání. I pro distanční vysokoškolské vzdělání je nenahraditelný osobní kontakt studenta s vyučujícím, stejně tak v řadě studijních programů nelze ničím nahradit například přímou laboratorní nebo praktickou výuku,“ říká Jiří Smrčka z Národního akreditačního úřadu.

Zdroj: vysokeskoly.cz

Unicorn University se ale snaží opřít se na novou novelu zákona o vysokých školách od ministerstva školství.

Po tom, jak vstoupily v platnost vládní omezení na prezenční výuku, takové změny do zákonu umožnily, aby školy využívaly plně distanční formu výuky, včetně zkoušek nebo státnic.

Zdroj: vysokeskoly.com

Takový formát studia by chtěla Unicorn University uplatnit i v časy „normální“.

Veřejné školy zůstávají v tomto směru konzervativní:

Zdroj: ucn.sk

„Na UK jsme využívali online formy výuky do určité míry i před covid-19 krizí a po krizi budeme v tomto směru pokračovat a podporovat rozvoj v této oblasti. Nicméně naším hlavním cílem je mít kvalitu vzdělávací činnosti a toto se samozřejmě týká i online forem vzdělávání. Kvalita pro nás bude podstatnější než kvantita online vzdělávacích počinů,“ uvedl Petr Podzimek z Univerzity Karlovy.

Share