Co vidíte jako první na obrázku: To za pouhé 2 minuty odhalí, jaký máte emoční stav

Nepospíchejte, dobře se podívejte na obrázek a vyberte si jednu jedinou věc.

Zdroj: zerkalo.cc

Nyní zjistěte, jaký emoční stav je indikován předmětem, který jste si vybrali.

Houpačka

Symbolizuje erotickou hru.

Nejsou to jen erotické fantazie, ale také určitá posedlost.

Kolo

Symbolizuje vaši vnitřní rovnováhu a vaši touhu prozkoumat něco nového, včetně vašeho prostředí, nových hodnot a snahy o změnu.

Košíček jablek

Symbolizuje znalosti, moudrost, dosažení dosažení osobních cílů a štěstí.

Hřebíky

Symbolizují násilí vůči sobě i ostatním lidem. Tento předmět ukazuje, že máte problematickou emocionální situaci a změněný stav vědomí.

Helma

To je symbolem ducha odvahy a bojovníka. Symbolizuje také impulzivitu a neschopnost rozhodnout se.

Knihy

Symbolizují touhu po poznání, (i když, vzhledem k jejich umístění) může to být znamením, že jste ztraceni a snažíte se najít smysl života.

Kladivo

Symbolizuje násilí a touhy něčeho dosáhnout silou. Toto násilí může být namířeno proti předmětu, který způsobuje vnitřní osobní konflikt.

Masky

Symbolizují emoce, ať už pozitivní nebo negativní, což ilustruje náš postoj vůči druhým.

Obrázek

Symbolizuje duševní stabilitu a jasnost mysli, ukazuje, že hledáte vizi sebe a ostatních.

Koleso

Symbolizuje spojenectví mezi prostředím a blízkými lidmi. Jediným negativním bodem je to, že běžíte v kruzích a nechcete ve svém životě nic změnit.

Klobásy

Klobásy vykazují silné spojení s vaším fyzickým zdravím. Obvykle lidé, kteří mají skrytý zdravotní problém, vybírají tuto položku.

Mříž

Je to symbolem izolace a osamělosti. Tento předmět naznačuje, že prožíváte období deprese a úzkosti.

Žebřík

Symbolizuje vaši touhu dosáhnout cílů. Vzhledem k tomu, že zlomené části jsou překážky, ukazuje to, že tato cesta je přerušena, a proto žijete teď v rovnováze mezi minulostí a budoucností.

Krabice

Krabice symbolizují vaši osobnost, protože je to symbolický kontejner, kde můžete skrýt něco před cizími lidmi. Přemýšlejte o tom, co skrýváte.

Koště

Ukazuje vaši skrytou touhu být neustále s osobou, kterou milujete.

Zlomená židle

Symbolizuje období nestability, napětí, stresu a nedostatku odpočinku.

Rozbité zrcadlo

Zrcadlo symbolizuje to, jak se vidíme. Ale protože je rozbité, může to být znamení vnitřního boje, který způsobí to, že se momentálně cítíte špatně.

Kleště

Tento předmět je symbolem útlaku. Budete nuceni udělat důležité rozhodnutí.

Share