“Dagmar Havlová muže postavit maximálně lavičku”: Zákaz pro bývalou první dámu

67letá bývala první dáma Dagmar Havlová nesmí na pozemcích, kde Václav Havel měl chalupu postavit hotelový komplex Hrádecěk. Všechny pozemky leží v evropsky chráněném území Natura 2000.

Zdroj: databazeznamychmist.cz

Havlové podnikatelský plán nevyšel. Na pozemcích zesnulého Václava Havla muže postavit maximálně lavičku. Dagmar měla v plánu vystavět hotelový komplex, která by tvořila hlavní budova a 10 bungalovů, parkoviště a lavička Václava Havla.

Zdroj: ahaonline.cz

Také Havlová chtěla vystavět novou cestu z obcí Vlčice a Hertvíkovice. Ale na louce jsou pod ochranou bukové porosty a vegetace vázaná na skalní výchozy v lesích. Také stavba hotelového komplexu by mohla působit i na živočichy. Takovou informaci uvedla studie MF DNES.

Zdroj: zpravy.aktualne.cz

Také šéf oddělení územního plánování v Trutnově Marek Hlíza potvrdil, že stavba takového rozsahu v této lokalitě je vyloučena, a Havlová si musí najít nové a vhodnější místo pro svůj komplex.

Zdroj: denik.cz

Dagmar Havlová muže podat námitku proti zamítavému rozhodnuti podle stavebního zákona do sedmi dnů od veřejného projednání.

Zdroj: blesk.cz

Share