Cestování mezi Českou Republikou a většinou evropských zemí se od pondělí zjednoduší

Kromě cest ze Slezského vojvodství v Polsku, Portugalska a Švédska už nebudou Češi muset při návratu do vlasti dokládat negativní test na nemoc COVID-19. Dosud bylo možné bez omezení cestovat pouze mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem.

Zdroj: ceska-justice.cz

České hranice se bez omezení otevřou i pro cizince z většiny zemí Evropské unie.

Zdroj: mvcr.cz

Česká vláda začne od pondělí uplatňovat takzvaný semafor, semafor, který určí míru výskytu nemocnosti v evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka. Většina států Europské Unie, jako Švýcarsko, Norsko a Island, jsou v kategorii nízkého rizika. Při cestě z těchto zemí do České republiky tedy odpadne občanům Česka i cizincům povinnost dokládat negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Zdroj: jacestovatel.cz

Střední míra infikování podle ministerstva zdravotnictví má dva statu a to jsou Belgie a Velké Británie. Do Česka z těchto státu cizince budou moci přicestovat jen za stanoveným účelem, jako je například výkon práce, studium nebo sloučení rodin, nebude možné přijíždět jenom kvůli turistice. Po překročení hranic cizinci budou muset doložit negativní test na koronavirus zatímco češi se z těchto států budou moci vracet bez omezení.

Zdroj: evropa2.cz

Jako vysoce rizikové jsou hodnocení Portugalsko, Švédsko a polský region Slezské vojvodství, které sousedí s Moravskoslezským krajem. Pro cesty z těchto oblastí do Česka platí povinnost předkládat negativní test na koronavirus pro cizince i Čechy.

Zjednodušení pravidel překračování hranic neznamená, že obyvatelé budou moci jezdit do jiných zemí neomezeně.

Zdroj: 112.international

Některé evropské země i nadále uvalují zákaz volného pohybu a mají svá vlastní pravidla pro překračování hranic. Třeba Španělsko chce zachovat povolení pro vstup pouze za účelem práce, Francie vyžaduje písemné potvrzení o účelu cesty, Rumunsko neumožňuje vstup za účelem turistiky a Německo chce teprve v pondělí zrušit omezení, na základě něhož je možné do země vstupovat pouze z nezbytně nutných důvodů, jako je například návštěva lékaře.

Share