Muž se vrhl do vody, aby zachránil opici, protože pracovníci zoo to nechtěli dělat

Pracovníci zoo jsou zpravidla vždy připraveni pomoci zvířeti v nouzi. Pracovníci této zoo ale zcela odmítli pomoci topící se opici, takže návštěvník vzal na sebe tuto odpovědnost.

Zdroj: pandda.online

Rick Swope přišel do zoo v Detroitu s manželkou a dětmi, aby se podívali na novou voliéru postavenou pro opice s podmínkami co nejblíže jejich přirozenému prostředí.

Když se rodina přiblížila k voliéře, uviděla, jak si hrají dvě opice. Jedna z nich jménem Joe nešťastnou náhodou spadla do vody a začala se topit. Jelikož tato zvířata neumějí plavat, bylo nutné jednat bez prodlení.

Zdroj: pandda.online

Všichni návštěvníci, kteří toto viděli, ztuhli v očekávání pracovníků, kteří měli zvířeti pomoci dostat se ven. Nikdo však na pomoc nespěchal.

Navzdory zákazu Rick Swope přesto vstoupil do voliéry s opicemi, uchopil zvíře a odnesl ho na břeh.

Zdroj: pandda.online

Díky tomuto odvážnému muži a jeho rychlé reakci bylo možné zachránit život chudého zvířete, které by určitě zemřelo, kdyby mu tento chlap nepomohl.

Podívejte se, jak se muži podařilo dostat Joe z vody a co se stalo dál:

PSALI JSME: JE TO JAKO HOTOVÝ PŘÍBĚH PRO FILM: PŘI INSTALOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU ZACHRÁNILI SOVU

PŘIPOMÍNÁME: MUŽ ZACHRÁNÍL VLČKA, A TEN PO LETECH MU PŘIŠEL NA POMOC ALE UŽ JAKO DOSPĚLÝ VLK

Share