Památník sobectví některých a milosrdenství jiných lidí

V španělském městě Valencie je neobvyklá památka „Stray“, věnovaná toulavým zvířatům. Podstavec zobrazuje pár se smutným výrazem – psa Tristan (Smutek) a kočku Soledad (Osamění). Obě zvířata se vyčítavě dívají na kolemjdoucí. Jejich tváře a tlapy jsou již opotřebované dotykem dětí a dospělých. Je těžké projít kolem tak dojemného monumentu, mnozí mají v očích slzy, někteří kolemjdoucí dokonce nechávají květiny.

 

Zdroj: Ilovevalencia.ru

 

Podstavec vytvořila místní sochařka Elena Negeroles v roce 2018. Byl nainstalován v centrální části města, kde se nachází mnoho obchodů, aby co nejvíce lidí věnovalo pozornost této dvojici z bronzu a přemýšlelo o tvrdém životě zvířat bez domova. Možná že někdo, kdo viděl podstavec, změní názor na to aby dal domácímu zvířeti úkryt nebo začal pomáhat toulavým psům a kočkám.

 

Zdroj: Mimimetr.me

 

Na soše je nápis, který je věnován domácím mazlíčkům bez domova a lidem, kteří se o ně starají. Autorka také vyryla svůj vlastní verš na čtyřnohé přátele člověka na podstavci.

 

Zdroj: Ilovevalencia.ru

 

Po celém světě se miliony domácích zvířat stávají zbytečnými a jejich majiteli jsou vyhazováni do ulic. Někoho zvíře přestane bavit, někdo se o něj nechce starat. Ve Španělsku žije na ulicích asi 150 tisíc zvířat, z nichž obrovský podíl tvoří psi. Stát se o takové děti ulice stará a nežijí tak špatně. Toulaví psi jsou okamžitě převezeni do útulků, jednoduše je na ulicích nenajdete. Štěňata bez domova a mladí psi jsou rychle převezeni do nových rodin a pro starší psy byla vybudována speciální centra.

 

Zdroj: Ilovevalencia.ru

 

Radnice je zodpovědná také za starostlivost o opuštěné kočky. Všechna zvířata jsou okamžitě sterilizována a vrácena do ulic. Na speciálně určených místech je pro ně neustále připravováno jídlo a nalévá se jim voda.

 

Zdroj: Insider.com

 

Španělé jako první vytvořili organizaci Affinity, která se zabývá psí terapií pro obyvatele z institucí pro nemocné, starších lidí nebo děti žijící ve specializovaných zařízeních. Takový kontakt přináší potěšení oběma stranám a také taková komunikace probouzí u dospělých a dětí milosrdenství, soucit a touhu po laskavosti.

 

Zdroj: Mimimetr.me

 

 

Share