Příběh skutečné lásky: manžel zorganizoval oslavu pro svou ženu deset měsíců poté, co odešel do jiného světa

Historie zná mnoho příkladů pravé lásky. Když muž a žena jdou životní cestou ruka v ruce navzdory všem obtížím. Stává se však že i tuto nejúprimnější lásku zastíní bolest ztráty milovaného člověka. Stalo se tak s rodiči Alyssy Mendozy, která tento příběh sdělila.

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Otec Alyssy dlouho trpěl chronickým onemocněním ledvin. Když byl po novém záchvatu hospitalizován, bylo mu jasno, že prakticky nemá šanci na uzdravení.

Se svou manželkou se setkal v kruhu společných přátel. Byla to láska na první pohled. Muž krásně obletoval svou nevěstu, věděl o ní všechno do nejmenších detailů: jaké má ráda květiny, kterému jídlu dává přednost, jak ji potěšit, když je smutná.

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Bohužel nemoc postupovala a nezanechala šanci napřežití. Muž zemřel vevěku 49 let.

Přesně deset měsíců po posledním rozloučení se svým tatínkem dostala Alyssa e-mail do své schránky. Byl to on, její otec. Slečna byla velmi znepokojená a prostě nevěděla, jak na to reagovat. Když dopis otevřela, uviděla dlouhý seznam pokynů a dva vskazy – pro ní a její matku.

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Věc se má tak, že v době kdy si muž uvědomil že mu zbývá málo času, rozhodl se znovu potěšit svou manželku a zorganizovat „párty“ k dvacátému pátému výročí jejich svatby.

V dopise jasně uvedl vše, co je potřeba udělat. Bylo zarážející, že člověk na sklonku života nepřemýšlel o sobě, ale o tom, jak udělat něco příjemného pro své blízké.

Všechny náklady na oblíbené květiny a večeři v restauraci byly uhrazeny předem. Alyssa musela pouze odvést svou matku na určené místo, předat dárky a dopis od jejího otce.

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Pro Alyssinu matku bylo to opravdu překvapení. Slečna si všimla tepla a upřímných pocitů na tváři své matky, když ona četla dopis od svého zesnulého manžela. Pak se cítila smutná, protože nemohou prožít tuto radost spolu s otcem.

Zdroj: nevsedoma.org.ua

Tento příspěvek se stal natolik populární, že uživatelé sítě vyjádřili slova podpory dívce a její matce. Na otázku, jak může popsat vztah svých rodičů, slečna odpověděla jednoduše.

„Moje máma a táta byli nejšťastnějším manželským párem. Někdy se mezi manžely vznikaly názorové rozpory, ale nikdy jim rodiče nedovolovali stát mezi nimi přílič dlouho. Jejich pocity byly silné a čisté.“

V dopise své dceři jí muž přál, aby byla vždy veselá, laskavá a nedělala hlouposti.

Zdroj: startface.net

Share