Hlavní město Česka není pro zemi nadále bezpečné: Belgie a Německo zařadí Prahu do rizikových oblastí

Země nebudou uzavírat hranice s Českou republikou, obyvatelé Prahy avšak budou při vstupu do Německa a Belgie muset předložit negativní test na covid-19.

Pokud ho mít nebudou, budou muset absolvovat test na covid-19 a být v karanténě.

Zdroj: aroundprague.cz

Německo rozhodlo, že Praha bude zařazena na seznam epidemiologicky rizikových oblastí. Informovala o tom ČTK s odvoláním na diplomatické zdroje.

Hranice pro obyvatele Prahy nebudou uzavřeny, ale bude nutnost předkládat negativní test na koronavirus. Pokud nemají negativní test, musí nastoupit do karantény nebo podstoupit test po příjezdu do 72 hodin.

Zdroj: blesk.cz

Německé ministerstvo zahraničí minulý týden uvedlo, že situaci v České republice pozorně sleduje. Velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Kafka předem doporučil, aby lidé plánující cestu do Německa měli pro příští dny vývoj v ČR na paměti.

V Německu se ministerstva zdravotnictví, zahraničí a vnitra rozhodnou společně zařadit zemi nebo její část na seznam zahraničních rizikových oblastí. Seznam pak spravuje a zveřejňuje národní Institut Roberta Kocha.

Zdroj: blesk.cz

Rozhodnutí je založeno na dvou kritériích. Prvním je hranice 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Druhým kritériem je aktuální epidemická situace v dané zemi.

Například pokud počet případů prudce vzroste, ale celková sedmidenní bilance ještě nedosáhla hranice 50 případů na 100 000 obyvatel, může Německo i tak zemi stále hodnotit jako rizikovou.

Zdroj: blesk.cz

Označení země za rizikovou neznamená, že by do ní Němci nemohli cestovat, ale spolková vláda i některé německé spolkové země doporučují, aby se lidé těmto regionům vyhýbali, kdykoli je to možné.

Cestování z rizikových oblastí do Německa také není zakázáno, ale je nutné počítat s omezeními.

Zdroj: blesk.cz

Ti, kteří přicházejí do Německa z rizikových oblastí, musí být v karanténě a informovat o tom příslušný hygienický úřad. Kromě toho je od 8. srpna nutné předložit negativní test, který není starší než 48 hodin. Pokud je test negativní, karanténa může skončit.

V současné době mají lidé cestující do Německa z rizikových oblastí nárok na bezplatné testování, například odběry mohou podstoupit na letištích, nádražích nebo dálničních odpočívadlech.

Belgie se rozhodla zařadit na svém semaforu Prahu do červené kategorie. Stejně jako Německo. V Belgii kromě testu bude nutná i 14denní karanténa.

https://twitter.com/mzvcr/status/1303622631665676289

Share