Šestadvacetiletá dívka po cestě do Afriky adoptovala 14 sirotků

Letty Mcmasterová po cestě do Afriky adoptovala 14 sirotků z Tanzanie.

Když se dívka z Tanbridge Wells se vydala do Afriky jako dobrovolnice, bylo jí teprve 18 let. Tato cesta navždy změnila nejen její světonázor, ale i způsob života. Do 26 let je dívka adoptivní matkou 14 dětí z Tanzanie, s nimiž žije v rodinném domě.

Zdroj: passion.ru

Lettie zůstala v Africe tři roky, aby se starala o děti, se kterými se setkala během cesty, a když se Dětský domov zavřel, křehká dívka se začala starat o devět z nich. O něco později se z ulic a úkrytů dívka si vzala domu dalších pět děti. O sedm let později se stala zákonným opatrovníkem pro všechny.

„Tyto děti jsou celý můj život, vychovávám je sama. Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem, takže moje rodina a přátelé nebyli překvapeni,“ přiznává dívka.

Podle Letty tyto děti byly po mnoho let fyzicky a psychicky týrány, hladověly.

„V dětském domově se s nimi zacházelo strašně, nemohla je v takové situaci opustit a založila rodinný dům,“ pokračuje dívka.

Letty založila Street Children Iringa, charitu registrovanou ve Velké Británii. Peníze získané nadací šly na výdaje na bydlení a stravu, jakož i na lékařské a vzdělávací potřeby.

Zdroj: instragramm.com

„Rozhodla jsem se, že chci pro tyto děti vytvořit útulné místo, které lze nazvat domovem, kde budou v bezpečí a milované, a už s nimi nebude zacházeno jako se zoo,“ zdůraznila dobrovolnice.

Letty McMaster žije v Iringě (město v Tanzanii) s dětmi devět měsíců v roce a na konci roku vždy jezdi do Velké Británie získat peníze na charitativní nadaci.

Share